Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2010

prkoski
Play fullscreen
afro
Reposted bymamozaco mamozaco

April 25 2010

prkoski
Play fullscreen
żelazna brama taka kapela, co nie..

April 23 2010

prkoski
Play fullscreen
lekarstwo to.
Reposted bydajdwiefajki dajdwiefajki
prkoski
Play fullscreen
(Taaa, stare)
Reposted fromczerski czerski viadajdwiefajki dajdwiefajki

April 22 2010

prkoski
Play fullscreen
ckod. jeden z mniej chyba znanych kawałków. jakże życiowy.
Reposted bydajdwiefajkinikotynaparampam
prkoski
Play fullscreen
hujnia wszędzie wokół hujnia, ale co tam

April 21 2010

prkoski
Reposted fromsober sober viadajdwiefajki dajdwiefajki

April 20 2010

prkoski
Play fullscreen
szukam roboty. na razie rozważam kilka opcji.
Reposted bydajdwiefajki dajdwiefajki

April 19 2010

prkoski
Play fullscreen
kiedyś myślałem, że david bowie to to samo, co jon bon jovi

April 17 2010

prkoski
Play fullscreen
dżizyz is maj frend
Reposted bydajdwiefajki dajdwiefajki
prkoski
Play fullscreen
narodowa tragedia o tragedii narodowej
Reposted bydajdwiefajki dajdwiefajki
prkoski
- Kochanie, świetny kisiel zrobiłaś.
- To nie kisiel, to chłodnik.
- Możesz w takim razie zrobić kisiel? Zaintrygowałaś mnie.
Reposted fromsober sober viadajdwiefajki dajdwiefajki
prkoski
Play fullscreen
jedyna oryginalna płyta, jaką kupiłem (nie licząc sax&sex chojnackiego - ale to na kasecie) to ta  z której pochodzi ten kawałek.
Reposted bydajdwiefajki dajdwiefajki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl